Geliodor Grupp OÜ

Ametlik esindaja Balti riikides

 

Kassi 4,Tallinn
12618, Estonia

  +372 580 700 74
  info@icesonic.ee
  ICESONICEESTI


ICEsonic on keskkonnasõbralik

Meie firmast ICEsonic suhtume keskkonnaprobleemidesse tõsiselt. Me jätkame ka edaspidi oma  arenduste parendamist, et tuua kasu meie keskkonnale, kaitsta oma töötajaid ning et  luua lisaväärtust tulevastele põlvedele.

Kuivjää on keskkonnasõbralik

Meie tehnoloogia ei ole mitte ainult puhas ja ohutu, vaid oluline on teada ka seda, et kuiva jääd saadakse teiste tööstuslike protsesside käigus CO2-st kõrvalproduktina. See aga tähendab, et mingit uut CO2 juurde ei toodeta ega atmosfääri ei paisata. Kuiv jää ei suurenda kasvuhooneefekti.

Kuivjää on EPA, FDA ja USDA poolt  lubatuks tunnistatud meediumiks, ta ei ole toksiline, ei ole ohtlik ning pärsib bakterite kasvu ja hallitust.

Kuiva jää pihustamine on osutunud efektiivseks EPA, USDA, FDA, AIB ja GFSI rajatiste puhul, see on kontrollitud ja sertifitseeritud. Ta on ohutu kasutamiseks toiduainete töötlemisettevõtetes. CO2 ei lase atmosfääri mingeid kahjulikke gaase ega tekita ka ise mingeid sekundaarseid jäätmeid. Lisaks sellele on CO2 Maa loomulik element, millest koosneb ligikaudu 0,03% meie atmosfäärist.

Kõik inimesed ja loomad eraldavad CO2, mis on vajalik taimede kasvamiseks. Kuivjää pihustamist on pakutud välja asendamaks ohtlikke puhastusvahendeid ja lahusteid, kuid ka selleks, et lahendada keskkonna saastamise ja utiliseerimisega kaasnevaid probleeme.

Ohtlike jäätmete minimiseerimine

Kulutused ohtlike jäätmete kõrvaldamisele võivad osutuda mastaapseteks  ning tüüpilised puhastustmeetodid suurendavad seda probleemi  mitmekordselt, kuna sellised puhastusained nagu: vesi, lahustid, liiv jne kujutavad endast sekundaarset saastumist. Olles juba kord esmaste saasteainetega kokku puutunud, tuleb neid käsitleda kui ohtlikke jäätmeid. Kuna CO2 aga sihtpinnaga kokku puutudes aurustub, ei teki mingeid sekundaarseid jäätmeid. See vähendab ohtlike jäätmete mahtu minimaalsete kogusteni ja suurendab tohutul määral kuivajää pihustusseadmetesse investeeritud kapitali tasuvust.

Aruanne: Keskkonnaamet

"DOE Office of Environmental Management" on aruandes "Los Alomos National Laboratory," leitud,  et võrreldes kuivjää pihustusseadmed tavaliste seadmetega, on 10 aastase perioodi jooksul võimalik saavutada investeeringute tulususe parandamine kuni 640%. Tänapäeval soositakse  forsseeritult kuivjää-meetodit tootmistehnilistel põhjustel, kuid ka keskkonnakaitselistel põhjustel. Sellele lisandub ka tohutu võit tööjõudluses kuivjääga pihustamise korral, mis põhjustab väga vähe või ei mingeid tootmisseisakuid.