Geliodor Grupp OÜ

Ametlik esindaja Balti riikides

 

Kassi 4,Tallinn
12618, Estonia

  +372 580 700 74
  info@icesonic.ee
  ICESONICEESTI


ICEsonic ir videi draudzīgs

ICEsonic ļoti nopietni attiecas pret jautājumiem, kas saistīti ar apkārtējās vides aizsardzību. Mēs arī turpmāk veiksim attīstības darbu ar mērķi aizsargāt apkārtējo vidi un gan savu, gan savu klientu darbinieku veselību, tādējādi radot pievienoto vērtību nākamajām paaudzēm.

Sausais ledus ir videi draudzīgs

Ir svarīgi zināt ne tikai to, ka mūsu tehnoloģijas ir ne tikai tīras un drošas, bet arī to, ka sausais ledus tiek iegūts kā blakusprodukts no CO2 citu rūpniecisku procesu laikā. Tas nozīmē, ka netiek ražots un atmosfērā nenonāk jauns CO2. Sausais ledus neveicina siltumnīcefektu.

Sausais ledus ir medijs, kura lietošanu atzīst EPA, FDA un USDA, tas nav indīgs un nav bīstams, taču spēj aizkavēt baktēriju un pelējuma sēnītes augšanu.

Sausā ledus strūklas tehnoloģija ir ar panākumiem pārbaudīta EPA, USDA, FDA, AIB un GFSI iekārtās un sertificēta. Tās lietošana pārtikas produktu pārstrādes uzņēmumos nerada nekādu risku. CO2 neizdala atmosfērā nekāda kaitīgas gāzes, kā arī nerada nekādus sekundāros atkritumus. Bez tam CO2 ir dabīgs zemes elements, kas veido apmēram 0,03 % mūsu atmosfēras. Visi cilvēki un dzīvnieki izdala CO2, savukārt augiem tas ir nepieciešams augšanas procesa nodrošināšanai. Sausā ledus strūklas tehnoloģijas sūtība ir ne tikai pakāpeniski aizstāt kaitīgos tīrīšanas līdzekļus, bet arī palīdzēt risināt ar vides piesārņojumu un utilizāciju saistītās problēmas.

Bīstamo atkritumu apjoma samazināšana līdz minimumam

Izmaksas, kas nepieciešamas bīstamo atkritumu likvidēšanai, var sasniegt patiešām milzīgus apmērus, turklāt tradicionālās tīrīšanas metodes vēl daudzkārt palielina šo problēmu, jo tādi tīrīšanas līdzekļi kā ūdens, šķīdinātāji, smiltis utt. rada sekundāro piesārņojumu. Ja tie nonāk saskarē ar primāro piesārņojumu, arī tas ir jāutilizē kā speciālie atkritumi. Savukārt CO2, pateicoties tam, ka tas pēc saskares ar apstrādājamo virsmu sublimējas, nekādus sekundāros atkritumus nerada. Tādējādi bīstamo atkritumu apjoms tiek samazināts līdz minimumam, un ārkārtīgi palielinās sausā ledus strūklas iekārtās investētā kapitāla ienesīgums.

Enerģētikas departamenta ziņojums

DOE Vides vadības birojs ziņojumā par Losalamosas Nacionālo laboratoriju ir konstatējis, ka sausā ledus strūklas iekārtas 10 gadu laikā ļauj par līdz pat 640 % uzlabot kapitālieguldījumu ienesīgumu salīdzinājumā ar tradicionālajām iekārtām. Taču šodien sausā ledus metode strauji iegūst arvien lielāku piekrišanu ne tikai ar ekonomiju un ražošanas tehnoloģiju, bet arī ar vides aizsardzību saistītu iemeslu dēļ. To papildina milzīgie ieguvumi, ko sniedz sausā ledus strūklas tehnoloģijas izmantošana no ražošanas jaudu viedokļa, jo ražošanas process vairs tikpat kā netiek apturēts un nerodas dīkstāve.